, , , ,

Jak wybrać mikropiaskarkę?

Mikropiaskarki amerykańskiej firmy Danville (Zest Dental Solutions) nadają się do użycia zarówno w jamie ustnej jak i do użycia zewnątrzustnego. Mikropiaskarki abrazyjne kliniczno-techniczne jako podstawowego ścierniwa używają tlenku glinu 50 mikrometrów.
, , , ,

Piaskarka abrazyjna PrepStart H2O.

Piaskarka abrazyjna PrepStart H2O amerykańskiej firmy Danville Materials. Innowacyjne urządzenie służy do bezbolesnego i minimalnie inwazyjnego opracowywania ubytków, w zębach stałych i mlecznych, a także między innymi do usuwania kompozytu, oczyszczania wewnętrznych powierzchni koron z cementu...
, , , , ,

Air abrasion – PrepStart, PrepStart H2O, Microetcher IIa, Microetcher CD

PrepStart™ H2O represents a next-generation in air-treatment by incorporating a proprietary combination of air- and hydro-abrasion technologies. Designed to facilitate anesthesia- and dental-bur-free dentistry in a minimally-invasive manner, with the added benefit of water, PrepStart H2O achieves cleaner and smoother preparations while also improving the bond strength to popular substrates, including Zirconia.